Mając na uwadze porozumienia o zachowaniu poufności oraz prawa autorskie prezentujemy tylko ogólne widoki naszych produktów. Produkujemy pojedyncze stanowiska i linie produkcyjne, dysponujemy halą montażową o wielkości 600 m2